Miesięczne archiwum: Czerwiec 2022

30 czerwca – wspomnienie świętego Władysława, króla

PIERWSZE CZYTANIE Am 7, 10-17 Idź, prorokuj do narodu mego Czytanie z Księgi proroka Amosa Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: «Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

29 czerwca – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

PIERWSZE CZYTANIE Dz 12,1-11 Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia Czytanie z Dziejów Apostolskich W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Uroczystość, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

28 czerwca – wspomnienie świętego Ireneusza, biskupa i męczennika

PIERWSZE CZYTANIE Am 3, 1-8; 4, 11-12 Proroctwo przeciw królestwu Izraela Czytanie z Księgi proroka Amosa «Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

27 czerwca – Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

PIERWSZE CZYTANIE Am 2, 6-10. 13-16 Sąd nad Izraelem Czytanie z Księgi proroka Amosa Tak mówi Pan: «Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów; … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

26 czerwca – wspomnienie świętych męczenników Jana i Pawła

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19, 16b. 19-21 Powołanie Elizeusza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

25 czerwca – wspomnienie błogosławionej Doroty z Mątowów, wdowy

PIERWSZE CZYTANIE Iz 61,9-11 Ogromnie się weselę w Panu Czytanie z Księgi proroka Izajasza Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się weselę … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

24 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

PIERWSZE CZYTANIE Ez 34, 11-16 Bóg sam będzie pasterzem swoich owiec Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Uroczystość | Otagowano , | Dodaj komentarz

23 czerwca – Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

PIERWSZE CZYTANIE Jr 1,4-10 Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

22 czerwca – wspomnienie świętego Paulina z Noli, biskupa

PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3 Odnowienie przymierza Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza  Szafana: «Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej». I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

21 czerwca – Najświętszej Maryi Panny Opolskiej

PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 Bóg broni Jerozolimy przed Sennacherybem Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Sennacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: «Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz