Miesięczne archiwum: Październik 2020

31 października – świętego Alfonsa Rodrigueza, zakonnika

PIERWSZE CZYTANIE Flp 1, 18b-26 Dla mnie żyć to Chrystus Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia: Na wszelki sposób głosi się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. Wiem bowiem, że mi to … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

30 października – wspomnienie błogosławionej Benwenuty Bojani

PIERWSZE CZYTANIE Flp 1, 1-11 Bóg, który zapoczątkował dobre dzieło, dokończy go na dzień Chrystusa Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

29 października – wspomnienie błogosławionego Michała Rua, prezbitera

PIERWSZE CZYTANIE Ef 6, 10-20 Walka chrześcijan ze złym duchem Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

28 października – Święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza

PIERWSZE CZYTANIE Ef 2,19-22 Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci, Święta | Otagowano , | Dodaj komentarz

27 października – wspomnienie świętego Frumencjusza, biskupa

PIERWSZE CZYTANIE Ef 5, 21-33 Miłość Chrystusa i Kościoła wzorem małżeństwa chrześcijańskiego Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

26 października – wspomnienie błogosławionej Celiny Borzęckiej, zakonnicy

PIERWSZE CZYTANIE Ef 4, 32 – 5, 8 Postępujcie jak dzieci światłości Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

25 października – wspomnienie świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

PIERWSZE CZYTANIE Wj 22, 20-26 Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych Czytanie z Księgi Wyjścia Tak mówi Pan: «Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

24 października – wspomnienie błogosławionego Kontarda Ferriniego

PIERWSZE CZYTANIE Ef 4, 7-16 Jedność różnych członków Kościoła Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

23 października – wspomnienie świętego Józefa Bilczewskiego, biskupa

PIERWSZE CZYTANIE Ef 4, 1-6 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

22 października – wspomnienie świętego Jana Pawła II, papieża

PIERWSZE CZYTANIE Ef 3, 14-21 Abyście doszli do całej Pełni Bożej Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia: Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz