Miesięczne archiwum: Czerwiec 2019

30 czerwca – wspomnienie Świętego Władysława, króla

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19, 16b. 19-21 Powołanie Elizeusza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Wydarzenia | Otagowano , | Dodaj komentarz

29 czerwca – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

PIERWSZE CZYTANIE Dz 12,1-11 Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia Czytanie z Dziejów Apostolskich W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Uroczystość | Otagowano , | Dodaj komentarz

28 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pan Jezusa PIERWSZE CZYTANIE Ez 34, 11-16 Bóg sam będzie pasterzem swoich owiec Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Uroczystość | Otagowano , | Dodaj komentarz

27 czerwca – Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

PIERWSZE CZYTANIE DŁUŻSZE Rdz 16, 1-12. 15-16 Narodzenie się Izmaela Czytanie z Księgi Rodzaju Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: «Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

26 czerwca – wspomnienie dowolne Świętego Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 15, 1-12. 17-18 Przymierze Boga z Abrahamem Czytanie z Księgi Rodzaju Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

25 czerwca – wspomnienie dowolne bł. Doroty z Mątowów

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 13, 2. 5-18 Abraham i Lot rozdzielają się Czytanie z Księgi Rodzaju Abram był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Lot, który szedł z Abramem, miał również drobne i większe bydło oraz namioty. Kraj nie mógł … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

24 czerwca – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

PIERWSZE CZYTANIE Jr 1,4-10 Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

23 czerwca – wspomnienie Świętego Józefa Cafasso, prezbitera

PIERWSZE CZYTANIE Za 12, 10-11; 13, 1 Będą patrzeć na tego, którego przebili Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Tak mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

22 czerwca – wspomnienie dowolne św. Paulina z Noli, biskupa

PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 12, 1-10 Paweł chlubi się ze swoich słabości Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Jeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada – przejdę do widzeń i objawień Pańskich. Znam … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

21 czerwca – wspomnienie dowolne św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 11, 18. 21b-30 Paweł chlubi się ze swoich słabości Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Ponieważ wielu chlubi się według ciała – i ja będę się chlubił. Jeżeli inni zdobywają się na … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz