Miesięczne archiwum: Listopad 2017

30 listopada – Święto św. Andrzeja Apostoła

PIERWSZE CZYTANIE Rz 10,9-18 Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

29 listopada – wspomnienie Błogosławionej Marii Klementyny Anuarity Nengapeta, dziewicy i męczennicy

PIERWSZE CZYTANIE Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Uczta Baltazara i tajemniczy napis Czytanie z Księgi proroka Daniela Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

28 listopada – wspomnienie Świętego Stefana Młodszego, męczennika

PIERWSZE CZYTANIE Dn 2, 31-45 Bóg wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu Czytanie z Księgi proroka Daniela Daniel powiedział do Nabuchodonozora: «Ty, królu, przyglądałeś się: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą, a widok jego był … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

27 listopada – wspomnienie Świętego Wirgiliusza, biskupa

PIERWSZE CZYTANIE Dn 1, 1-6. 8-20 Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego Czytanie z Księgi proroka Daniela W trzecim roku panowania króla judzkiego, Jojakima, przybył król babiloński, Nabuchodonozor, pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

26 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

PIERWSZE CZYTANIE Ez 34, 11-12. 15-17 Chrystus zna swoje owce Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

25 listopada – wspomnienie Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch 6, 1-13 Śmierć króla Antiocha Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej W czasie swojej wyprawy po górnej krainie król Antioch dowiedział się, że w Persji, w Elimais, jest miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota, że … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

24 listopada – wspomnienie Świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy

PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch 4, 36-37. 52-59 Odbudowa i poświęcenie ołtarza Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej Juda i jego bracia powiedzieli: «Oto nasi wrogowie zostali starci na proch. Chodźmy oczyścić świątynię i na nowo poświęcić». Zebrało się więc całe wojsko … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

23 listopada – wspomnienie Świętego Klemensa I, papieża i męczennika

PIERWSZE CZYTANIE 1 Mch 2, 15-29 Matatiasz wzywa do walki w obronie przymierza z Bogiem Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu spomiędzy Izraelitów przyszło do … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

22 listopada – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

PIERWSZE CZYTANIE 2 Mch 7, 1. 20-31 Wiara w zmartwychwstanie mocą męczenników Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

21 listopada – Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

PIERWSZE CZYTANIE 2 Mch 6, 18-31 Męstwo Eleazara Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie, mąż już w podeszłym wieku, o bardzo szlachetnej powierzchowności, był przymuszany do otwarcia … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz