Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

31 lipca – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

PIERWSZE CZYTANIE Wj 32, 15-24. 30-34 Bałwochwalstwo Izraelitów Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane po obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

30 lipca – wspomnienie Świętego Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 3, 5. 7-12 Modlitwa Salomona o mądrość Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

29 lipca – Wspomnienie św. Marty

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 7-16 Czytanie z pierwszego listu św. Jana Apostoła Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

28 lipca – wspomnienie Świętego Sarbeliusza Makhlufa, prezbitera

PIERWSZE CZYTANIE Wj 20, 1-17 Bóg ogłasza przykazania Czytanie z Księgi Wyjścia W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

27 lipca – wspomnienie Świętego Innocentego I, papieża

PIERWSZE CZYTANIE Wj 19, 1-2.9-11.16-20b Bóg objawia się ludowi na górze Synaj Czytanie z Księgi Wyjścia Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

26 lipca – Wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

PIERWSZE CZYTANIE Syr 44,1.10-15 Imię ich żyje w pokoleniach Czytanie z Księgi Syracydesa Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

25 lipca – Święto św. Jakuba Apostoła

PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 4,7-15 Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

24 lipca – Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

PIERWSZE CZYTANIE Wj 14, 5-9a. 10-18 Bóg obiecuje ocalić Izraelitów Czytanie z Księgi Wyjścia Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: «Cóż uczyniliśmy, pozwalając Izraelowi porzucić u nas służbę?» … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

23 lipca – wspomnienie Świętej Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 12, 13. 16-19 Dobroć Boga dla ludzi Czytanie z Księgi Mądrości Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwładza Twa sprawia, że … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

22 lipca – Wspomnienie św. Marii Magdaleny

PIERWSZE CZYTANIE Pnp 8,6-7 Jak śmierć potężna jest miłość Czytanie z Pieśni nad Pieśniami Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz