Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

30 czerwca – wspominamy Świętego Władysława, króla

(Am 7,10-17) Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak rzekł Amos: Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

29 czerwca – Świętych Apostołów Piotra i Pawła – uroczystość

(Dz 12,1-11) W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

28 czerwca – wspominamy Świętego Ireneusza, biskupa i męczennika

(Am 3,1-8; 4,11-12) Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

27 czerwca – Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

(Am 2,6-10.13-16) To mówi Pan: Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów; w prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża; ojciec … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

26 czerwca – wspominamy Świętych męczenników Jana i Pawła

(1 Krl 19,16b.19-21) Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. [Eliasz] stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par [wołów] przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

25 czerwca – wspominamy Błogosławioną Dorotę z Mątowów, wdowę

(Lm 2,2.10-14.18-19) Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba; wywrócił w swej zapalczywości twierdze Córy Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. Usiedli na ziemi w milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali wory; skłoniły głowy ku ziemi … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Dodaj komentarz

24 czerwca – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Księga Izajasza 49,1-6. Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

23 czerwca – wspominamy Świętego Józefa Cafasso, prezbitera

List do Galatów 2,19-20. Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

22 czerwca – wspominamy Świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More

Druga Księga Królewska 22,8-13.23,1-3. Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: „Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej”. I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: „Słudzy … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz

21 czerwca – wspominamy Świętego Alojzego Gonzagę, zakonnika

Druga Księga Królewska 19,9b-11.14-21.31-35a.36. Sennacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: „Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech twój Bóg, w którym położyłeś nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem: Nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś, co … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Pismo Święte, Święci | Otagowano , , | Dodaj komentarz