Miesięczne archiwum: Październik 2014

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy … Czytaj dalej

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , | 1 komentarz

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

Apokalipsa św. Jana 7,2-4.9-14. Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , , | 1 komentarz

31 października – wspomnienie Świętego Alfonsa Rodrigueza, zakonnika

List do Filipian 1,1-11. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa! Dziękuję Bogu mojemu, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

30 października – wspomnienie Błogosławionej Benwenuty Bojani

(Ef 6,10-20) W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

29 października – wspomnienie Świętego Felicjana, męczennika

(Ef 6,1-9) Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A [wy], ojcowie, nie … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

28 października – wspominamy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza

(Ef 2,19-22) Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

27 października – wspomnienie Świętych męczenników Sabiny, Wincentego i Chrestyna

(Ef 4,32-5,8) Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

26 października – wspomnienie Błogosławionej Celiny Borzęckiej, zakonnicy

Księga Wyjścia 22,20-26. Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

25 października – wspomnienie Świętych męczenników Chryzanta i Darii

List do Efezjan 4,7-16. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

24 października – wspomnienie Świętego Antoniego Mari Claret, biskupa

List do Efezjan 4,1-6. Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz