Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

1 września, wspomnienie Błogosławionej Bronisławy, dziewicy

(1 Kor 2,1-5) Przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

31 sierpnia, wspomnienie Świętego Józefa z Arymatei

(Jr 20,7-9) Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: Gwałt i ruina! Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

30 sierpnia, wspomnienie Świętej Małgorzaty Ward, męczennicy

(1 Kor 1,26-31) Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

29 sierpnia – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

(Jr 1,17-19) Pan skierował do mnie następujące słowa: Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

28 sierpnia, Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

(1 Kor 1,1-9) Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

27 sierpnia, wspomnienie Świętej Moniki

(2 Tes 3,6-10.16-18) Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

26 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

(Prz 8,22-35) Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci, Święta | Dodaj komentarz

25 sierpnia, wspominamy Świętego Józefa Kalasantego, prezbitera

(2 Tes 1,1-5.11b-12) Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Dodaj komentarz

24 sierpnia – XXI niedziela zwykła, wspominamy Świętego Bartłomieja, Apostoła

(Iz 22,19-23) To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Dodaj komentarz

23 sierpnia, wspominamy Świętą Różę z Limy, dziewicę

(Ez 43,1-7a) Anioł poprowadził mię ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie równe temu, które … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Dodaj komentarz