Miesięczne archiwum: Styczeń 2013

1 luty 2013 – Piątek III tygodnia Okresu Zwykłego

Piątek III tygodnia Okresu Zwykłego List do Hebrajczyków 10,32-39.  Bracia: Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

31 stycznia 2013 – Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego

Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego List do Hebrajczyków 10,19-25.  Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez Krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

30 stycznia 2013 – Środa III tygodnia Okresu Zwykłego

Środa III tygodnia Okresu Zwykłego List do Hebrajczyków 10,11-18.  Każdy kapłan Starego Przymierza staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

29 stycznia 2013 – Wtorek III tygodnia Okresu Zwykłego

Wtorek III tygodnia Okresu Zwykłego List do Hebrajczyków 10,1-10.  Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

28 stycznia 2013 – Poniedziałek III tygodnia Okresu Zwykłego

Poniedziałek III tygodnia Okresu Zwykłego List do Hebrajczyków 9,15.24-28.  Bracia: Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Chrystus bowiem wszedł nie do … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

27 stycznia 2013 – Trzecia Niedziela zwykła

Trzecia Niedziela zwykła Księga Nehemiasza 8,1-4a.5-6.8-10.  Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

26 stycznia 2012 – Wspomnienie obowiązkowe Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

Wspomnienie obowiązkowe Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa List do Tytusa 1,1-5.  Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

25 stycznia 2013 – Nawrócenie św. Pawła Apostoła – święto

Nawrócenie św. Pawła Apostoła – święto Dzieje Apostolskie 22,3-16.  Paweł powiedział do ludu: «Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz

Nawrócenie Świętego Pawła – 25 stycznia

Szaweł urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Święci | Otagowano | Dodaj komentarz

24 stycznia 2013 – Czwartek II tygodnia Okresu Zwykłego

Czwartek II tygodnia Okresu Zwykłego List do Hebrajczyków 7,25-28.8,1-6.  Bracia: Jezus może zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego … Czytaj dalej

Opublikowano Ewangelia, Święci | Otagowano , | Dodaj komentarz